Pujottelun viimeistely

Oivaltava oppiminen koiralla

Luovuuden ja kokeellisen tutkiskelun tuloksena löytyy ratkaisu pulmaan kuin pulmaan. Tarvitaan vain motivaatiota, luovaa ajattelua ja riittävästi aikaa ratkaisun löytämiseen. Seuraavalla kerralla saman pulman ratkaisu palautetaan muistista. Näin oivaltava oppiminen toimii. Tämä artikkeli kertoo siitä, miten se toimii koirilla ja miten sinä voit hyödyntää sitä harrastuksessasi.

 

Luovuus ja oppiminen

Oppiminen ja keksiminen ovat samankaltaisia prosesseja. Ensin mainitussa joku toinen on keksinyt ratkaisun ja jälkimmäisessä oppija itse keksii  ratkaisun. Ratkaisun keksiminen vaatii luovuutta. Luovuutta on virheellisesti pidetty vain inhimillisenä ominaisuutena, mutta sitä löytyy kaikkialta eläinkunnasta. Se tekee älykkyydestä joustavaa ja on tyypillistä mm. nisäkkäille. Myös sinun koirasi osaa ratkaista ongelmia luovuutensa avulla. Luovuutensa avulla se keksii keinot saada tyhjään vesikuppiin vettä, kerrottua ihmiselle, että on aika syödä tai saa mahdollisimman monta rapsutusta.

Oppimiseen liittyvät tunteet

Kuva: Haasteen ja osaamisen suhteella on suuri vaikutus siihen, miten koira kokee oppimistilanteen. Sopivasti mitoitettu haaste osaamiseen nähden voi tuottaa flow-tilan.

Oppimista edistävät tunteet saavat koiran innostumaan ja suuntautumaan kohti uutta asiaa. Tärkeimpiä oppimiseen liittyviä tunteita ovat hämmennys, uteliaisuus ja kiinnostus. Oppimiseen voi liittyä myös kielteisiä tunteita. Näin ahdistus ei edistä oppimista, eikä pelkkä innostus ole riittävä sytyke ottaa asioista todella selvää. Jos tehtävä on liian helppo, seuraa siitä pitkästymistä, joka on myös ikävä tunne.

Kun motivaatio on suuri, tempautuu koira toiminnan suorittamiseen niin täydellisen keskittyneenä, että unohtaa ympäristön, itsensä ja muihin asioihin liittyvät huolensa ja epävarmuutensa. Tällöin myös ajantaju katoaa ja parhaillaan oppija kokee flow-tunnetta. Kun tunne on sopiva, johtaa oivaltava oppiminen toiminnan monimutkaisuuden kasvamiseen ja älylliseen kehitykseen.

Sosiaalisena nisäkkäänä, koiralla on kolme psykologista perustarvetta. Se haluaa tuntea itsensä pystyväksi ja osaavaksi, haluaa olla itsenäinen ja autonominen, ja se haluaa kokea yhteenkuuluvuutta. Näiden tarpeiden vuoksi oppimistilanteen sosiaalinen puoli korostuu aina oivaltamalla oppimisessa. Kouluttajana ihmisen kuuluu olla siinä läsnä ja ylläpitää motivaatiota oppia ja kannustaa koiraa löytämään ratkaisut.

Onko koirani riittävän lahjakas älyllisesti oppimaan oivaltamalla?

Älyllisiä lahjoja on perinteisesti määritelty kahdella tavalla. Lukittu malli (Fixed mindset) määrittelee lahjakkuuden ominaisuutena, jota joko on tai ei ole. Virheet ja puutteet ovat osoituksia lahjattomuudesta ja siinä epäonnistuminen paljastaa “tyhmyyden”.

Jatkuvan kasvun malli (Growth mindset) on puolestaan dynaamista, kehittyvää ja alati muuttuvaa lahjakkuutta. Siinä epäonnistumiset ovat materiaalia tuleville onnistumiselle.

Lukittua mallia pidetään yleisesti vanhanaikaisena ja siihen liittyy usein mekanomorfian mukainen eläinkuva, jossa eläimet nähdään mekaanisina ja koneen kaltaisina olentoina. Kaikki aivot ovat plastisia ja ne voivat kehittyä jos saavat siihen riittävästi tilaisuuksia riippumatta niitä kantavasta lajista.

Oppimisen ilo

Oppimisen ilo koostuu muutamasta asiasta. Haistelusta ja kuonon käytöstä pitävä koira etsii mielellään ratkaisuja siihen liittyviin pulmiin ja mielekäs asiayhteys pitää innostusta yllä. Uteliaisuuden ja kiinnostuksen sytyttäminen oppijassa on helppoa jos kouluttaja tietää millä motivoida koiraa. Sopivasti mitoitettu haaste on riittävän vaikea ja herättää mielenkiintoa. Samalla sen tulee olla tarpeeksi helppo, että koiralla säilyy pystyvyyden kokemus. Turvallinen ympäristö stressittömän oppimiskokemuksen. Oivaltava oppiminen on koiralle aktiivista toimintaa ja siinä opettajan rooli on toimia rakentava ja kannustavana. Koirat helposti ulkoistavat ongelmaratkaisun ihmiselle, joten koiraa kannustaessa tulee pitää huoli, että antaa koiran löytää itsenäisesti ratkaisun avaimet.

Oivaltava oppiminen käytännössä

Kuva: Kouluttajan pääasiallinen tehtävä on ylläpitää motivaatiota ja kannustavaa ilmapiiriä. Rakentava palaute auttaa koiraa löytämään ratkaisun.

Oivaltavan oppimisen sovelluksia keksitään kaiken aikaa lisää. Yksi niistä, mitä voit kokeilla kotonasi vaikka heti, on piilottaa nameja pitkin asuntoa. Kutsu sitten koira etsimään niitä. Kun koira keksii käyttää nenäänsä, se myös keksii mahdollisia piilopaikkoja ja alkaa etsiä uusia nameja vastaavista paikoista. Kun tämän tehtävän uusii, menee koira usein tarkastamaan samat paikat mistä edellisen kerran namit löysi. Näin se pyrkii hyötymään edellisen kerran oivalluksista. Tämän kaltaisia sovelluksia käytetään usein hajuihin ja niiden etsimiseen liittyviä tehtäviä opettaessa.

Toinen mielenkiintoinen sovellus on opettaa koiralle sanko koulutuksen apuvälineenä. Sankoon liittyy yksi sääntö, koira ei saa itse kaataa ja ottaa sen alla olevaa palkkiota. Sangon saa nostaa pois vain kouluttaja. Tämän opittuaan, koira lähtee etsimään muita ratkaisuja sangon pois saamiseksi. Jos lähettyvillä on esimerkiksi aglityesteitä, saattaa se kokeilla jonkun esteen suorittamista sangon pois saamiseksi. Sangon avulla voidaan koiran ajattelua suunnata tarkasti haluttuun tekemiseen.

Yllä oleva kaavio selittää miten kouluttaja hallitsee oppimistilannetta oivaltavaa oppimista hyödynnättäessä. Aluksi oppimiselle asetetaan tavoite. Tässä esimerkissä se voisi olla vaikkapa puomin kontaktialueelle takajaloilla osuminen. Sanko ja sen alle palkkio, laitetaan riittävän lähelle puomin, että koiralla on riittävän suuri mahdollisuus keksiä kokeilla etsiä ratkaisuja sieltä. Kouluttajan tehtävä on luoda innostusta tehtävään ja kannustaa koiraa yrittämään. Kun koira etsii ratkaisuja, annetaan sille palautetta sen mukaan onko ratkaisu oikean kaltainen vai ei. Tämä muistuttaa leikkiä jossa kuurupiiloa etsivälle kerrotaan, polttaa tai ei polta, sen mukaan lähestykö tämä piileskelevää henkilöä. Kouluttaja edistää koiran omaa ajattelua ja ylläpitää tämän tavoitteellista toimintaa. Tarvittaessa kouluttajan on helpotettava tehtävää, mikäli ilmapiiri alkaa muuttua kannustavasta epätoivoiseksi. Kun ratkaisu vihdoin löytyy, palkitaan oppija kehuin ja sangon pois ottamisella palkkion päältä. Olennaista on, että palkkio on yhteinen iloinen sosiaalinen tapahtuma. Lopuksi kouluttaja arvioi mitä oppija tällä oppimiskierroksella oppi. Koko harjoittelun tarkoitus on lisätä ymmärrystä ja se voi olla aluksi jotain muuta kuin täsmällisiä liikkeitä. Prosessin myötä koira kuitenkin oppii syvemmin mitä sen kannattaa tehdä ratkaistakseen sangon arvoituksen.

Artikkelin kirjoittaja on eläintenkouluttaja ja yksi Ilomme palvelun asiantuntijoista.

Seuraavilla ILOMME kursseilla saat lisää tietoa oivaltavan oppimisen sankotekniikan soveltamisesta:

Pujottelu

Juoksupuomi

Lelusta palkaksi

Toki voit soveltaa tekniikkaa itse mihin tahansa koulutustilanteeseen. Koita ja hämmästy, miten tehokasta oppiminen on oivaltaen!

 

Jaa ystävillesi:

Lisää kommentti