Luento: Viretilan hallinta

 

Viretilan hallinnasta on erityisesti hyötyä harrastuksissa ja treeneissä sekä kotona, kun koiran kanssa harjoitellaan taitoja tai temppuja. Viretilan hallinnasta voi olla hyötyä myös arjessa, kuten rauhoittumisen opettamisessa tai koiran kiinnostuksen herättämisessä yhteiseen tekemiseen.

 

Viretilan hallinta -luento koostuu seuraavista osista:

  • Osa 1: Motivaation puutetta? (14:07)
  • Osa 2: Onko tilanne koiralle liian haastava? (28:39)
  • Osa 3: Miten kehittää koiran itsehillintää? (16:29)
  • Osa 4: Onko koira oppinut yhdistämään viretilan tiettyyn tilanteeseen? (10:03)
  • Osa 5: Mitä tapahtuu muina aikoina koiran elämässä? (8:48)
  • Luennon kesto yhteensä noin 75 minuuttia

Luento on jaettu osiin siksi, että tiettyyn aiheeseen on helpompi palata uudelleen, eikä luentoa tarvitse kuunnella kerralla loppuun saakka. Voit helposti merkitä luennon osat suoritetuiksi ja tiedät heti, mistä jatkaa luentoa seuraavalla kerralla.

 

Osa 1: Motivaation puutetta?

Tässä osiossa pohditaan sopivaa viretilaa, sitä milloin se on liian korkea ja milloin liian matala. Pohdinnassa on myös riittävä motivaation määrä ja se, miten siihen voisi vaikuttaa. Miten sosiaalinen palkitseminen toimii? Onko ympäristössä jotakin palkitsevampaa? Onko palkkion arvo kohdillaan tilanteeseen nähden?

Osa 2: Onko tilanne koiralle liian haastava?

Viretilaan vaikuttavat muun muassa turhautuminen, stressi, ahdistus ja epävarmuus. Yhtälailla viretilaan vaikuttavat myös paineistuminen sekä se, että koira ei ymmärrä mitä siltä halutaan. Tässä osiossa pohditaan oikeantasoisia harjoituksia ja ohjaajan omia koulutustaitoja. Lisäksi puhutaan koulutuksen pitämisestä mielenkiintoisena, tilanteen pitämisestä positiivisena sekä onnistumisen kokemuksista. Lopuksi mietitään vielä, että mitä sitte, jos koira tekee virheen tai turhautuu?

Osa 3: Miten kehittää koiran itsehillintää?

Tässä luento-osuudessa pohditaan muun muassa sitä, miten voidaan kehittää koiran itsehillintää ja impulssikontrollia pitkällä aikavälillä. Luento-osuus sisältää käytännön vinkkejä siihen, miten koiraa voidaan opettaa yritteliäämmäksi sekä siihen, miten itsehillintää ja luopumista voidaan harjoitella. Lopuksi pohditaan myös hiukan pitkittyneen palkkavälin sietämistä ja sitä, miten se vaikuttaa viretilaan.

Osa 4: Onko koira oppinut yhdistämään viretilan tiettyyn tilanteeseen?

Mitä sitten, jos viretila on yhdistynyt tiettyyn harjoitukseen tai ympäristöön? Miten rutiinien rikkominen vaikuttaa viretilaan? Auttaako alkeisiin palaaminen? Miten vältetään turhautuminen siirtymien ja odotusten ajan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen tässä luento-osassa.

Osa 5: Mitä tapahtuu muina aikoina koiran elämässä?

Lopuksi pohditaan vielä muiden asioiden vaikutusta viretilaan. Tällaisia asioita ovat muun muassa palautuminen, treeniajan ulkopuolinen toiminta ja stressin vähentäminen. Tässä luento-osassa pohditaan myös sitä, miten treeneihin valmistaudutaan ja miten niistä palaudutaan.

 

Luento on alunperin julkaistu ZenKoiran verkkokoulussa.

 

Tutustu kouluttajaan – Lue Saaran esittely alta!

 

 

”Olen Saara Junttila – väitöskirjatutkija, jonka intohimona on ymmärtää koirien käyttäytymistä koko ajan syvemmin, ja jakaa tätä tietoa mahdollisimman monelle. Kiinnostukseni myötä päädyin Iso-Britanniaan opiskelemaan kandidaatin ja maisterin tutkinnot eläinten käyttäytymisestä, keskittyen erityisesti koirien ja kissojen ongelmakäytökseen. Tämän jälkeen olen työskennellyt koirankouluttajana englantilaisessa rescuekoirakeskuksessa ja Suomessa koirien käytösneuvojana. Kirjoitan blogia nimeltä ZenKoira, jossa tavoitteenani on alusta alkaen ollut lisätä koiranomistajien ymmärrystä koirien käyttäytymisestä, kouluttamisesta ja hyvinvoinnista, jotta arki helpottuisi sekä koirille että omistajille. Vielä syvemmin jaan tietoa näistä aiheista videoiden muodossa ZenKoira-verkkokoulussa. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa koirien kognitiivisista piirteistä smartDOG-testituloksiin perustuen. Kotoa löytyy oma rescue-koira nimeltä Jessie, joka on opettanut minulle valtavan paljon haastavan koiran kanssa elämisestä.

Tavoitteeni on parantaa sekä koirien että koiranomistajien hyvinvointia tarjoamalla ajantasaista ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa koirien käyttäytymiseen liittyen. Haluan ennen kaikkea ennaltaehkäistä käytösongelmien syntymistä tai pahenemista, jotta entistä harvemmin päädyttäisiin siihen pisteeseen, että koirasta jouduttaisiin luopumaan. Koen, että hyvin usein ongelmien taustalla on ymmärryksen puute; siksi monesti pelkkien koulutusvinkkien sijaan haluankin keskittyä kokonaisvaltaisemmin koiran käyttäytymisen taustoihin. Käyttämäni koulutusmenetelmät perustuvat positiiviseen vahvistamiseen ja lempeisiin, koiralähtöisiin menetelmiin, joissa koiran hyvinvointi on aina etusijalla. Olen Suomen eläintenkouluttajat ry:n jäsen, ja näin sitoutunut noudattamaan heidän eettisiä sääntöjään.”

 

Tervetuloa kurssille!