1. Rauhoittumisen taito

Ollakseen ihmisten maailmassa”kiltiksi” koettu, koiran tulee osata rauhoittua. Rauhoittuminen on myös eduksi koiralle itselleen, sillä jatkuva sympaattisen hermoston koholla oleminen on merkki stressistä. Sen vuoksi tie pennusta perhekoiraksi alkaa rauhoittumisen taidon harjoittelulla.

Koiran tulee osata rauhoittua. Sama koskee meitä ihmisiä.

Rauhoittuminen on hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea tunne on. Kun tunnemme olomme rauhoittuvan, laskee samalla sykkeemme. Tämä ja monta muuta prosessia vaihtaa tilaa, kun sympaattinen hermosto kytkeytyy päältä ja parasympaattinen palauttaa kehon toiminnot vaara ohi merkin saattelemana normaalitilaansa. Tämä johtuu siitä, että tunteet ovat lopulta hermoston säätelemiä ja erilaisten hormonien aikaansaamia. Tunteita voidaan näin ollen tulkita kehon ulkoisista merkeistä, kuten ilmeistä, kehon lihastonuksesta tai sydämen sykkeestä. Tällä kurssilla opetamme koiraasi hakeutumaan tätä rauhallista tunnetta kohti, aivan kuten me ihmiset teemme silloin kun meditoimme.

Impulssikontrolli eli mielen hallinta

Rauhoittumisen taito on ensimmäinen osa impulssikontrollia. Se on kehollinen kokemus, jonka aikana tapahtuu useita neurologisia ilmiöitä. Rauhoittuminen on aina kehollinen kokemus ja siksi sitä tulee harjoitella usein. Rauhoittumisen harjoittelun tarkoitus on opettaa koiralle hillitsemään mieltään ja kehittää kehon sykevälinvaihtelukykyä.

Kun koira kiihtyy tapahtuu muutos, jota kutsutaan sympaattisen hermoston reaktioksi. Siinä koiran syke kohoaa ja keho valmistautuu ponnistelemaan tavoitteen saavuttamiseksi. Vastaavasti rauhoittuessaan koiran parasympaattinen hermosto aktivoituu; syke laskee, hengitys tasaantuu. Parasympaattisen hermoston aktiivinen tila on ns. normaali tila. Molempia tiloja tarvitaan, mutta ollakseen rauhallinen ja kiltiksi ihmisen toimesta koettu, koiran tulisi olla rauhallinen. Jatkuva sympaattisen hermoston koholla oleminen on merkki stressistä.

Aloitetaan ensimmäinen oppitunti rauhallisesti!