Luento: Itsehillintä

 

Itsehillintä eli impulssikontrolli on arjessa tärkeä taito, josta on hyötyä monessa tilanteessa. Koira kokee arjessa jatkuvasti asioita, jotka vaativat siltä itsehillintää, kuten vaikka lenkillä toisten koirien kohtaaminen ja ohittaminen.

 

Itsehillintäluento koostuu seuraavista osista:

  • Osa 1: Miten itsehillintää voi vahvistaa? (20:07)
  • Osa 2: Automaattinen katsekontakti (16:55)
  • Osa 3: Itsehillintä pidemmällä aikavälillä (11:30)
  • Luennon kesto yhteensä noin 50 minuuttia

Luento on jaettu osiin siksi, että tiettyyn aiheeseen on helpompi palata uudelleen, eikä luentoa tarvitse kuunnella kerralla loppuun saakka. Voit helposti merkitä luennon osat suoritetuiksi ja tiedät heti, mistä jatkaa luentoa seuraavalla kerralla.

 

Osa 1: Miten itsehillintää voi vahvistaa?

Ensimmäisessä luento-osassa pohditaan sitä, mitä itsehillintä on, missä kaikissa tilanteissa sitä tarvitaan ja miten sitä voidaan kehittää. Luennolla pohditaan myös sitä, mistä itsehillintä tai sen puute johtuu ja voiko koiran käytökseen vaikuttaa täyttämällä sen käyttäytymistarpeita muissa, kuin itsehillintää vaativissa asioissa. Luennolla käydään myös läpi sitä, miten stressi vaikuttaa itsehillintään. Lopuksi käsitellään vielä itsehillinnän kaksi osa-aluetta: ensireaktio ja jatkuva itsehillintä, sekä niiden vaikutus koiran käytökseen.

Osa 2: Automaattinen katsekontakti

Toisessa luento-osassa käydään läpi konkreettinen harjoitus, jota voidaan hyödyntää ensimäisessä luento-osassa puhutun ensireaktion kanssa. Harjoituksesta on apua tilanteisiin, joissa koira on havainnut jotakin mielenkintoista ja se joutuu tekemään nopeasti valinnan toimiiko se impulsiivisesti (esimerkiksi ryntää löytämälleen herkulle) vai tekeekö se jotakin muuta, jotakin mitä me toivomme sen tekevän. Tässä osassa puhutaan myös hiukan palkasta ja sen merkityksestä impussikontrolliin ja itsehillinnän harjoitteluun. Luentovideo sisältää konkreettiset vaihe vaiheelta etenevät ohjeet harjoitteluun sekä esimerkkivideot harjoittelun vaiheista.

Osa 3: Itsehillintä pidemmällä aikavälillä

Tässä luento-osuudessa pohditaan muun muassa sitä, miten voidaan kehittää koiran itsehillintää ja impulssikontrollia pitkällä aikavälillä. Luentovideo sisältää konkreettiset ohjeet harjoitteluun sekä esimerkkivideot harjoittelun vaiheista.

 

 

Luento on alunperin julkaistu ZenKoiran verkkokoulussa.

 

Tutustu kouluttajaan – Lue Saaran esittely alta!

 

 

”Olen Saara Junttila – väitöskirjatutkija, jonka intohimona on ymmärtää koirien käyttäytymistä koko ajan syvemmin, ja jakaa tätä tietoa mahdollisimman monelle. Kiinnostukseni myötä päädyin Iso-Britanniaan opiskelemaan kandidaatin ja maisterin tutkinnot eläinten käyttäytymisestä, keskittyen erityisesti koirien ja kissojen ongelmakäytökseen. Tämän jälkeen olen työskennellyt koirankouluttajana englantilaisessa rescuekoirakeskuksessa ja Suomessa koirien käytösneuvojana. Kirjoitan blogia nimeltä ZenKoira, jossa tavoitteenani on alusta alkaen ollut lisätä koiranomistajien ymmärrystä koirien käyttäytymisestä, kouluttamisesta ja hyvinvoinnista, jotta arki helpottuisi sekä koirille että omistajille. Vielä syvemmin jaan tietoa näistä aiheista videoiden muodossa ZenKoira-verkkokoulussa. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa koirien kognitiivisista piirteistä smartDOG-testituloksiin perustuen. Kotoa löytyy oma rescue-koira nimeltä Jessie, joka on opettanut minulle valtavan paljon haastavan koiran kanssa elämisestä.

Tavoitteeni on parantaa sekä koirien että koiranomistajien hyvinvointia tarjoamalla ajantasaista ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa koirien käyttäytymiseen liittyen. Haluan ennen kaikkea ennaltaehkäistä käytösongelmien syntymistä tai pahenemista, jotta entistä harvemmin päädyttäisiin siihen pisteeseen, että koirasta jouduttaisiin luopumaan. Koen, että hyvin usein ongelmien taustalla on ymmärryksen puute; siksi monesti pelkkien koulutusvinkkien sijaan haluankin keskittyä kokonaisvaltaisemmin koiran käyttäytymisen taustoihin. Käyttämäni koulutusmenetelmät perustuvat positiiviseen vahvistamiseen ja lempeisiin, koiralähtöisiin menetelmiin, joissa koiran hyvinvointi on aina etusijalla. Olen Suomen eläintenkouluttajat ry:n jäsen, ja näin sitoutunut noudattamaan heidän eettisiä sääntöjään.”

 

Tervetuloa kurssille!