Päätä, mistä palkitset?

Mitä pitää tapahtua, jotta painaisit naksutinta? Varmista, että sinulle on selvää, mitä koulutuksessa tulisi tapahtua.

Tätä etukäteen kouluttajan itselleen asettamaa rajaa sanotaan kriteeriksi. Kriteerin avulla teet kouluttamisesta loogista ja koiralle selkeää.

Kriteerin avulla voit myös mitata, kuinka kouluttaminen edistyy.

Vaikeuta tehtävää sitä mukaa, kun koira suoriutuu asettamastasi tehtävästä opittujen taitojensa avulla. Tätä tehtävän vaikeuttamista sanotaan kriteerin nostamiseksi. Liian vaikea tehtävä eli korkea kriteeri aiheuttaa puolestaan sen, ettei koira tiedä mitä sen tulisi tehdä. Tällöin vaarana on, että koira kyllästyy ja lähtee tekemään muita mieluisampia koiramaisia juttujaan. Kriteerin laskeminen eli tehtävän helpottaminen on tässä tilanteessa oikea vaihtoehto.

Oikean kriteerin asettaminen on kouluttajalle aina haaste, josta suoriudut jokaisen koirasi kanssa tehdyn harjoituksen myötä paremmin. Kriteerin asettamista voisi opiskella iäisyyksiä eikä siltikään tulisi siinä täysin valmiiksi. Sopivasti nousevat kriteerit eli sopivasti kaiken aikaa vaikeutuva tehtävä tekee oppimisesta koiralle mielenkiintoista ja kouluttajalle palkitsevaa. Tällöin oppiminen on tehokkaimmillaan ja koiran koko älykkyys sekä oppimiskyky tulevat esiin.