Aktivoiva alkulämmittely urheilukoiralle vaihe 3: Hermolihasjärjestelmää aktivoivat liikkeet

Käytä tämän osion liikkeisiin aikaa 5-7 minuuttia.

Kolmannen vaiheen harjoitukset aktivoivat koirasi lajisuorituksessa tarvitsemia isoja lihaksia sekä asentoa ylläpitäviä ja tukirankaa tukevia pieniä lihaksia. Lajeissa, joissa koira joutuu hyppäämään tai tekemään nopeita suunnanmuutoksia tai jarrutuksia, kehon alapuolisen lihastoimintaketjun aktivointi auttaa koiraasi herättelemään nämä kevyessä liikunnassa vähemmän tarpeelliset lihakset.

Niveliä ja selkärankaa tukevien pienten lihasten aktivointi on myös erittäin tärkeää, kun pyritään ennaltaehkäisemään loukkaantumisia. Nuo pienet lihakset ylläpitävät hyvää vartalon asentoa myös niissä tilanteissa, joissa koiran vartaloon kohdistuu vääntöä tai sitä horjutetaan pois tasapainosta.

Harjoittele nämä liikkeet koirasi kanssa ensin kotona erillisinä ”temppuina” ja yhdistää osaksi alkulämmittelyä vasta, kun liikkeet sujuvat teiltä laadukkaasti. Liikkeiden ei ole tarkoitus väsyttää koiraa, vaan aktivoida sitä varsinaista suoritusta varten.

Valitse 2-4 tilanteeseen parhaiten sopivaa liikettä, joita toistat muutamia kertoja saadaksesi halutun aktivoivan vasteen.

Jos koirallasi on erityisiä tarpeita jonkun tietyn alueen lämmittelyssä, voit hyvin pyytää lämmittelyyn sopivaa liikettä eläinfysioterapeutiltasi.

Tikapuu-harjoitus

Tikapuu -harjoitus onnistuu, jos tarjolla on rimoja tai tikapuut. Harjoituksessa haluamme nähdä yhtenäisen selkälinjan nenänpäästä häntään (lapatuki aktiivisena, rintakehä on kannatettuna), pyöristyneen selän ja hallitun kävelyn maassa makaavien tikapuiden yli.

Harjoitus vaatii koiraltasi tasapainoa, hallintaa sekä vartalon asennon hahmotusta. Ulkopuolinen ärsyke eli tässä tapauksessa tikapuut määrittelee, mihin kohtaan koirasi voi astua. Sinä taas pyrit ruuan tms. avulla määrittelemään sen tahdin rauhalliseksi, jolloin jokainen liike olisi koordinoidumpi ja vaatisi näin koiraasi aktivoimaan pieniä tukilihaksia.

Aloita harjoitus ripottelemalla maahan asetettujen tikapuiden puolien väliin koirallesi mieluisia nameja runsaasti. Anna tämän jälkeen koiran lähteä kävelemään vapaasti tikapuiden yli samalla nameja syöden. Jos koira ajautuu pois tikapuilta, kutsu se takaisin ja ohjaa uudelleen kävelemään niiden yli.

Jo muutamalla harjoituskerralla koirat oppivat halutun reitin. Jos kävely tikapuiden yli on koiralle hankalaa, pyri säätämään tikkaiden korkeutta matalammaksi. Jos koira kiirehtii, lisää ruoan määrää tai vaihda se mieluisampaan. Näin se varmasti haluaa löytää jokaisen herkun ja vauhti hidastuu.

  • Lämmittelyksi kävelytä koira hallitusti tikkaiden yli 2-3 kertaa.

Kuppiharjoitus

Kaikkien jalkojen tarjoaminen kuppiin / vatiin sekä/tai vaihtoehtoisesti kumolleen käännetyn kupin / vadin päälle toimii erinomaisena kehon kokoamisen lämmittelynä. Tässä liikkeessä koira joutuu kannattamaan painonsa runkonsa pituutta pienemmän tukipisteen päällä. 

Kuppiharjoituksessa suurin osa koirista joutuu siirtämään painopistettään enemmän takaosan päälle, kun ne tuovat takajalat lähemmäksi etujalkoja, syvemmälle rungon alle. Koira kokoaa nyt painonsa takaosansa päälle ja harjoittelun myötä huomaat, että se myös kantaa painon hallitummin.

Harjoitus aktivoi ja haastaa erityisesti koiran vatsan puoleista liiketoimintaketjua, mutta kehittää myös tasapainoa sekä tukilihaksia. Kokoaminen ja kyky siirtää painopistettä takaosalle ovat edellytyksiä hyvälle hyppäämiselle sekä tehokkaalle jarruttamiselle ja kiihdyttämiselle.

Valitse aluksi harjoitusta varten vain hieman koiran runkoa lyhyempi vati tai laatikko. Palkkaa aluksi koiraasi palkataan yhden tai kahden jalan saamisesta astiaan ja kun koirasi on ymmärtänyt idean, vaikeuta harjoitusta. Nyt voit jo pyytää siltä useampaa perättäistä kaikkien jalkojen kokoamista kuppiin.

Nosta kriteeriä asteittain ja  muista, että tässä harjoituksessa onnistuminen ei ole kiinni pelkästään koiran kyvystä oppia uutta, vaan kyse on myös myös fyysisestä suorituksesta. Koirasi voi oppia uuden taidon jo yhdellä harjoituskerralla, mutta lihasten vahvistuminen vie aikaa.

Palkan suunta: tämän lämmittelyn tavoitteena olevan vasteen saamiseksi palkan suunta on edessä alhaalla, mutta älä palkkaa koiraasi koskaan siten, että se ”roikkuisi lapojensa välissä”. Löydät oikean palkan paikan kokeilemalla. Tavoittele sitä kohtaa, jossa koira pyöristää parhaiten rintarankaansa ja aktivoi lapojensa väliä.

Kun koirasi oppii tehtävän, voit pienentää kupin kokoa, kunnes koirasi etu- ja takajalat lähes koskettavat toisiaan. Valitse astian koko sekä tehtävät toistomäärät aina koirasi mukaan.

  • Lämmittelyksi tee 1-2×5-10 toistoa kuppiin sekä 1-2×5-10 toistoa kaadetun kupin päälle.

Ristijalkojen nostot

Tämä liike on  yksi yksinkertaisimmista ja silti tehokkaimmista harjoitteista, joilla voit aktivoida koirasi corea sekä tukilihaksia.

Pyydä koiraa eteesi seisomaan. Optimisuorituksessa koirasi seisoo tasaisesti kaikilla neljällä jalallaan ja sen jalat ovat symmetrisesti toisiinsa nähden. Kun nostat koirasi jalkaa, se siirtää painonsa ilman horjumista tai asennon korjausta maahan jääville tukijaloille. Koiran tulisi säilyttää hallittu ja vakaa selkä, seisoa tasapainoisesti ja rennosti paino tukijalkojen päällä, nostettujen jalkojen tulisi olla kevyinä, kunnes sinä taas lasket nostetun jalan maahan. Tämän jälkeen koiran tulisi jälleen jakaa luonnollisesti paino kaikille neljälle jalalleen.

Nosta ensin yhtä jalkaa kerrallaan ja huomioi mahdolliset horjumiset ja koiran asennon korjaukset sekä mahdollinen nojaaminen eteen/taaksepäin. Nostaessasi jalkaa, käännä koiran varpaat kevyesti alaspäin. Tämä helpottaa koiraa siirtämään painon pois jalan päältä.

Kun koira hallitsee vartalonsa, kun nostat yhtä jalkaa kerrallaan, voit alkaa nostaa ristikkäisiä jalkoja yhtä aikaa. Edelleen kiinnitä huomiota koiran mahdollisiin horjahduksiin sekä asennon korjauksiin. Pyri laskemaan jalat aina takaisin omille paikoilleen.

  • Lämmittelyksi tee 1-2×5-10 jalkaparin nosto tai 1-2×8-16 yhden jalan nosto.

”Töniminen”

Tönimisten idea on saada koira aktivoimaan tasapainoa ylläpitäviä lihaksia ja vastustamaan horjuttavaa voimaa. Tällaista työtä koira joutuu lajisuorituksessa tekemään esimerkiksi jokaisessa tiukassa käännöksessä, jossa keskipakoisvoima puskee sitä ulospäin.

Harjoitus aktivoi koiraa vahvempaan coren aktivaatioon sekä herättää pieniä tukilihaksia. Optimisuorituksessa koira istuu/seisoo/makaa tiiviissä ryhdikkäässä asennossa katse kohdistettuna eteenpäin ja tuntiessaan ohjaajan kosketuksen/paineen vartalollaan pyrkii säilyttämään asentonsa horjumatta ja paineen poistuessa taas rentouttaa lihaksensa säilyttäen asennon.

Pyydä koira seisomaan, istumaan tai makaamaan eteesi, sen katseen tulisi kohdistua eteenpäin. Työnnä koiraa tasaisesti eri puolilta kehoa ja pyri horjuttamaan sen tasapainoa. Tunnet kättäsi vasten, kun koira alkaa aktivoida kehoaan ja vastustaa työntävää kättäsi. Lisää painetta vähitellen.

Harjoituksen voi tehdä kaikissa asennoissa sekä myös esimerkiksi seisten yksi jalka ilmassa. Harjoitusasentojen vaihtelu saa aikaan erilaisia ärsykkeitä ja aktivaatiota, joten hyödynnä niitä.

  • Lämmittelyksi tee 1-2×5-10 tuuppausta eri puolille vartaloa 2 eri asennossa.

”Läpsyt”

Urheilevalle koiralle tärkeä taito on osata käyttää kehoaan siten, että koira kykenee tekemään nopeita ja hallittuja painonsiirtoja ilman, että tasapaino horjuu tai menetetään kokonaan. 

Painonsiirron taitoja koirasi voi tarvita esimerkiksi äkillisissä suunnan muutoksissa tai nopeissa jarrutuksissa. Tämän taidon aktivoimiseen yksinkertainen harjoite ovat ”läpsyt” eli pyydeltyllä jalalla targetiin osumiset. 

Harjoitus voidaan ja kannattaa tehdä eri asennoissa, esimerkiksi istu / seiso. Optimisuorituksessa koira istuu / seisoo tiiviissä ryhdikkäässä asennossa ja vihjeestä siirtää itse painon tukijaloille keventäen läpsyjalan irti maasta, koskettaa nostetulla jalalla targetia halutun ajan. Koira kykenee säilyttämään läpi liikkeen hallitun selkälinjan ja vahvan lapatuen tukijalkana toimivassa etujalassa.

Pyydä koira eteesi seisomaan. Anna koiralle vihje koskettaa vuorotellen targetia / kättäsi eri jaloillaan. Itse vaihdan targetin paikkaa joka kosketuksella, jotta koira saa haastaa itseään tasapainon ylläpitämisessä eri korkuisien ja eri suunnissa olevien targettien kanssa. 

Huomioi taas koirasi mahdolliset horjahdukset / asennon korjaukset ja pyri löytämään haastetaso, jossa koira pystyy noin 70-80% säilyttämään asentonsa horjumatta ja tukijalkana toimivan etujalan lapatuki pysyy aktiivisena. Kun koira hallitsee etujalkojen läpsyt, voit opettaa sille saman toiminnon myös takajaloille.

  • Lämmittelyksi tee 1-2×5-10 targetkosketusta/jalka.

Peruuttaminen

Peruuttaminen on tehokas asentotuntoa aktivoiva ja koiran takaosaa aktivoiva liike. Alkulämmittelyn näkökulmasta optimaalista olisi jos koira hallitsisi selän ja pyrkisi aktiivisesti työntämään itseään taaksepäin. Tämän aikaansaamiseksi koiraa kannattaa peruututtaa hallitusti ja pään asentoa kontrolloiden. Noustessaan pää saa aikaan rintarangan pullistumisen, joten pyri ohjaamaan koira pitämään pää peruuttaessa joko neutraaliasennossa rangan linjassa tai vaihtoehtoisesti hieman alempana.

Pyydä koira eteesi seisomaan suorassa. Joko vihjesanalla tai kosketuskeppiä/namia kohti koiran rintalastan kärkeä ohjaten pyydä koira peruuttamaan. Seuraa koiran kykyä edetä peruuttaen suoraan taaksepäin – taipuminen aina toiseen suuntaan voi kertoa toispuoleisuudesta. Koiran hahmotuksen avuksi voi ottaa joko seinän tai esimerkiksi maassa olevista bumppereista muodostetun kujan, jotka ohjaavat koiraa huomioimaan peruutuksen suuntaa ja vartalon käyttöä.

Aluksi koiraa kannattaa palkata jo 1-2 suorasta askeleesta. Kun peruuttaminen alkaa sujua, voi matkaa lisätä sekä apuja (seinä / bumpperit) poistaa.

  • Lämmittelyksi tee 2-4 hallittua peruutusta koiran tason mukaisella matkalla.