Anna koiran yrittää

Tehokas koulutustapa on sellainen, jossa koira saa itse kokeilla erilaisia ratkaisumalleja (varioida) ja onnistua yrityksissään riittävän usein (vahvistetiheys).

Älä johdattele tai puutu liikaa koiran yrityksiin, vaan keskity toiminnan seurauksiin antamalla oikea-aikaista palautetta.